Adaptief werken wordt erg makkelijk met Leerjemee. In iedere klas zitten leerlingen met verschillende leerstijlen en leerbehoeftes. Voor leerkrachten is het belangrijk om leerlingen instructie te bieden op hun eigen niveau en behoefte. In Leerjemee maakt u eenvoudig subgroepen en werkgroepen aan. Het is ook mogelijk om groeps- en vakoverstijgende groepen te maken. Leerlingen uit verschillende groepen kunnen bij elkaar in een werkgroep geplaatst worden.

Sommige scholen bieden leerlingen plus-onderwijs aan op externe locaties. In deze ‘plusgroepen’ zitten leerlingen van verschillende scholen. Ook hier houdt Leerjemee rekening mee. U kunt werkgroepen maken met leerlingen afkomstig van verschillende scholen. Samenwerken, bestanden delen en samen leren met leerlingen op andere scholen is eenvoudiger dan ooit.

De werkbladen in Leerjemee bestaan uit bladzijdes. Iedere bladzijde bestaat uit opdrachten. Leerkrachten kunnen de werkbladen digitaal versturen naar de leerlingen. Wanneer een leerkracht werkbladen verstuurd kan de leerkracht kiezen welke bladzijdes verstuurd moeten worden. Door deze manier van werken is het mogelijk om werk te ‘compacten’. Leerlingen krijgen een werkblad in hun postvak dat precies past bij de leerbehoefte. Heeft een leerling extra herhaling nodig? Of juist extra verdieping? Samen met Leerjemee is het eenvoudig te organiseren.

Voorbeeld: Dicteewoordjes

Een voorbeeld uit de praktijk vertelt een leerkracht ons; ik stuur de woordjes van de week die tijdens het wekelijks dictee getoetst worden naar de spellingzwakke leerlingen. Op die manier krijgen zij de kans om extra te oefenen voor het dictee. Ouders vinden dit ook erg fijn; ze weten precies wat ze moeten oefenen met hun kinderen. Natuurlijk stuur ik niet de exacte dicteewoorden. Ik stuur vaak de woorden van de vorige, en komende week mee.

Voorbeeld: Wereld in Getallen

Een leerkracht uit groep 7 digitaliseerd de rekenopdrachten met behulp van Leerjemee. Op de school waar de leerkracht werkt, gebruikt het team ‘compacting’; een werkwijze van het SLO om leerlingen die voldoende capaciteit hebben herhalings-lesstof te vervangen door verdieping. De leerkracht plaatst alle opdrachten in verschillende bladzijdes. De leerlingen ontvangen alleen de opdrachten die passen bij hun compacting-programma.